Selektívny systémový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Účinná látka:

  • sulcotrione 300 g/l

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: