Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL) určený na ničenie burín a nežiadúcich drevín na strniskách a úhorovaných plochách pôde, v lesných kultúrach, lesných škôlkach a v okrasných rastlinách.

Účinná látka:

  •  glyphosate 360 g/l

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: