Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL) určený na kontrolu dvojklíčnolistových burín v slnečnici – len IMI tolerantné odrody.

Účinná látka:

  • imazamox 40 g/l

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: