Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určeného na foliárnu aplikáciu proti psiarke roľnej, metličke a jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v ozimných obilninách.

Účinná látka:

  • flufenacet 400 g/l
  • diflufenican 200 g/l

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: