Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určeného na foliárnu aplikáciu proti psiarke poľnej, metličke a jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v ozimných obilninách (pšenici ozimnej, pšenice špaldovej, raži ozimnej a tritikale ozimnom).

Účinná látka:

  • flufenacet 400 g/l
  • diflufenican 200 g/l

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: