Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určeného na foliárnu aplikáciu proti psiarke poľnej, metličke a jednoročným dvojklíčnolistovým burinám vozimných obilninách (pšenici ozimnej, pšenice špaldovej,raži ozimnej a tritikale ozimnom.

ÚČINNÁ LÁTKA:

flufenacet400 g/l (32,41 % hm)
diflufenican200 g/l (16,21 % hm)

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: