selektívny postemergentný kontaktný herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu (SL) určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v porastoch zemiakov, fazule, ľanu, bôbu a okrasných rastlín (narcis) s účinnosťou na dvojklíčnolisté buriny, predovšetkým rumančeky a rumany. Je prijímaný predovšetkým listami, čiastočne i koreňmi burín. Rozhodujúci je však príjem cez listy. Translokácia bentazonu v rastlinách je ovplyvňovaná druhom buriny, teplotou, pôdnou a vzdušnou vlhkosťou.

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: