Herbicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) na ničenie jednoročných, trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici a v zemiakoch.

Účinná látka:

  • rimsulfuron 250 g/kg

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: