Postrekový selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v porastoch zemiakov.

Účinná látka:

  • metribuzin 700 g/kg

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: