Kombinovaný fungicídny prípravok so systémovým a kontaktným účinkom, vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča.

Účinná látka:

  • dimethomorph 113 g/kg, folpet 600 g/kg

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: