Postrekový kontaktný fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl, určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča. FOLLOW 80 WG je kontaktný fungicíd s ochranným a kuratívnym účinkom. Nie je translokovaný v rastlinách. Účinná látka folpet  inhibuje normálne bunkové delenie. Potláča rast mycélia a sporuláciu pôvodcov hubových chorôb.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná
doba
Poznámka
Vinič peronospóra viniča 1,8 kg 28 na víno

Účinná látka:

  • folpet: 800 g/kg

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: