Fungicídní prípravok zo skupiny triazolov určených na ochranu obilnín, viniča, repky ozimnej a repky jarnej. Obsahuje účinnú látku tebuconazole.

Má dobrú účinnost proti širokému spektru patogénov a dlhú dobu trvania účinku.

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: