desha-2.5-ec

Desha je insekticídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC) zo skupiny pyretroidov, určený na ochranu repky ozimnej, repky jarnej, horčice a obilnín proti škodlivému hmyzu.

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: