Insekticídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC) zo skupiny pyretroidov, určený na ochranu repky ozimnej, repky jarnej, horčice a obilnín proti škodlivému hmyzu.

Účinná látka:

  • deltamethrin 2,5% (25 g/l)

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: