Rastový regulátor vo forme kvapalného koncentrátu  pre riedenie vodou (SL) na zvýšenie odolnosti obilnín (pšenica ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný) proti poliehaniu.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Ethephon 480 g/l (39,5 % hm)

GRASSROOTER je rastový regulátor slúžiaci k zvýšeniu odolnosti obilnín (pšenica ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný) proti poliehaniu. Obsahuje účinnú látku ethephon, ktorá patrí do skupiny fosfonátov. Ľahko vniká do pletív rastlín, kde uvoľňuje etylén, ktorý spolu s inými hormónmi skracuje stonku a stimuluje syntézu spevňujúcich látok. Skracuje dĺžku stebla a zvyšuje odolnosť obilniny proti poliehaniu.

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
jačmeň ozimný proti poliehaniu 1,0  l  AT
jačmeň jarný proti poliehaniu 0,75 l AT
pšenica ozimná proti poliehaniu 1,0 l AT

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody 200 l/ha
Maximálny počet aplikácií:  1 x
Termín ošetrenia plodiny :

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný: ošetrujte  v rastovom štádiu od skorého metania až do začiatku klasenia (BBCH 41-51)
Jačmeň jarný: ošetrujte  v rastovom štádiu od skorého metania až do prvých viditeľných ostí (BBCH 41-49)

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: