Neiónové zmáčadlo vo forme vodorozpustného koncentrátu (SL), zvyšujúce pokryvnosť a priľnavosť prípravkov na báze glyfosátov a iných postemergentných herbicídov, fungicídov a insekticídov určené pre profesionálne použitie.

Účinná látka:

  • alkoxylovaný alkohol

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: