Je granulovaný insekticídny prípravok (GR) pre pôdnu aplikáciu proti kukuričiarovi koreňovému a drôtovcom v kukurici.

Účinná látka:

  • tefluthrin 15 g/kg

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: