Insekticídny prípravok vo forme granúl (GR), pre pôdnu aplikáciu proti pôdnym škodcom v kukurici.

Účinná látka:

  • tefluthrin 15 g/kg

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: