helios-480-ecPostrekový insekticíd vo forme emulzného koncentrátu určený na ochranu repky ozimnej proti blyskáčikovi repkovému. Helios má vedľajšiu účinnosť proti krytonosovi štvorzubému.

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: