Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu(EC)na báze svetlostabilného syntetického pyrethroidu určený k ničeniu škodlivého hmyzu poľných i špeciálnych plodín ako aj v lesnom hospodárstve.

ÚČINNÁ LÁTKAAlpha-cypermethrin100g/l (10,9% hm)

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: