prípravok NICOSH 4 OD je selektívny herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín vo forme olejovej disperzie pre riedenie vodou, určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: