Postrekovýkombinovanýselektívny herbicíd vo forme suspenznej emulzie(SE)určenýna postemergentnépoužitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám vobilninách bez podsevu.

ÚČINNÉ LÁTKY:
Florasulam6,3 g/l (0,59% hm)
2,4-D 300 g/l (28,11% hm) t.j. vo forme 2-ethylhexyl esteru (2-EHE) vobsahu 452,4 g/l (42,40% hm)

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: