Postrekový selektívny herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu (SC) na foliárnu aplikáciu proti jednoročným trávam v ozimných obilninách (jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná a tritikale ozimné).

Účinná látka:

  • flufenacet 500 g/l

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: