Scab 80 WG je kontaktný fungicíd slúžiaci na ochranu jadrovín proti chrastavitosti. Obsahuje účinnú látku captan, ktorá patrí do skupiny ftalimidov. Vyznačuje sa preventívnymi a kuratívnymi účinkami. Táto účinná látka inhibuje rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov.

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: