Fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na ochranu jadrovín proti chrastavitosti jadrovín.

Účinná látka:

  •  captan 480 g/l

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: