Scab 480 SC je kontaktný fungicíd slúžiaci na ochranu jadrovín proti chrastavitosti. Obsahuje účinnú látku Captan, ktorá patrí do skupiny ftalimidov. Vyznačuje sa preventívnymi a kuratívnymi účinkami. Táto účinná látka inhibuje rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov.

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: