Misha 20 EW je systémový fungicíd, určený na ochranu viniča proti múčnatke viniča (Uncinula necator).

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: