Fungicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu pšenice ozimnej proti hrdziam.

Účinná látka:

  • Cyproconazole 100 g/l (10,22% hm)

KEYPRO je systémový fungicíd slúžiaci na ochranu pšenice ozimnej. Obsahuje účinnú látku cyproconazole, ktorá patrí do skupiny triazolových inhibítorov ergosterol-biosyntézy. Cyproconazole preniká do rastliny a je distribuovaný akropetálne miazgou.

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: