Fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám.

azoxistrobin 200 g/l, cyproconazole 80 g/l

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: