midash-20-sl

Insekticídny prípravok zo skupiny neonikotinoidov určený na ochranu zemiakov proti pásavke zemiakovej a na ochranu jabloní proti voške jabloňovej vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou.

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: