shyfopostrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riediteľného vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, okrasných kultúrach a na ničenie nežiaducej vegetácie na ostatných plochách, ako aj v lesnom hospodárstve.

Stiahnite si schválenú etiketu a bezpečnostný list: